Erfgoed Magazine Alle edities

 1. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 9

  Dec 2016

  Onderdeel van MagZio-abonnement, ""all-you-can-read"" - 1e maand gratis - kijk op MagZio.nl --- Innovatie: zonder toekomst geen verleden Bij het woord innovatie denk je al gauw aan nieuwe materialen, onderhoudstechnieken en aan de verduurzaming van monumenten. In dit nummer van ErfgoedMagazine wilden we als redactie het thema innovatie breder trekken. Het leverde interessante artikelen op die zowel over nieuwe technologie gaan als over nieuwe manieren om bestaande kennis beter door te geven.
 2. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 8

  Nov 2016

  Thema: Archeologie In dit nummer besteden we aandacht aan verschillende disciplines van archeologisch onderzoek. Zo benadrukt conservator Anne Rose Orbons het belang van bodemonderzoek bij het gebrek aan historische bronnen. Met behulp van geofysisch onderzoek is het mogelijk om de historische tuinen van Kasteel Hoensbroek te reconstrueren. Enkele kilometers zuidelijker, in Voerendaal, is de Via Belgica nog goed herkenbaar in het landschap. Vroeger de noordgrens van het Romeinse rijk, tegenwoordig de beoogde locatie voor een industrieterrein. Door gedegen onderzoek kan er veilig gebouwd worden zonder daarbij de archeologische grondlaag te beschadigen. Ook maakt u kennis met het begrip ‘bouwoffers’: een ritueel dat zegen moet brengen aan een nieuw te bouwenhuis en zijn bewoners. Waar dit vroeger vaak een levend wezen was, kiest men tegenwoordig (gelukkig!) voor hetbegraven of inmetselen van herinneringskokers of tijdcapsules. Latere generaties kunnen zodoende kennis makenmet oude bewoners en hun leefwijze. Het is een mooie reminder dat archeologie niet alleen draait om terugkijken,maar dat vooruitkijken minstens zo belangrijk is.
 3. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 7

  Oct 2016

  Thema: Vrijwilligers Veel monumenten worden beheerd en onderhouden met behulp van vrijwilligers. Zonder hun inzet, kennis en enthousiasme zouden in Nederland heel wat monumenten verloederen. Er is de erfgoedsector dan ook veel aan gelegen om gunstige omstandigheden te creëren waarin vrijwilligers optimaal kunnen functioneren. Want vrijwilligerswerk betekent niet dat het werk vrijblijvend is. De thema-artikelen in deze uitgave van het ErfgoedMagazine gaan over dit onderwerp: hoe werf je vrijwilligers, welke verantwoordelijkheid geef je ze enhoe houd je deze groep aan je gebonden en gemotiveerd? Politiek Den Haag heeft inmiddels het belang van vrijwilligers onderkend. Bij de behandeling van de Erfgoedwet heeft de Tweede Kamer ingestemd met een onderzoek naar de verbetering van de positie van de vrijwilliger in het erfgoedveld en aanverwante sectoren. Op de valreep van de deadline van dit nummer kwam er verontrustend nieuws uit Den Haag. De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek op onderhoud aan monumentenpanden is ingeslagen als een bom.
 4. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 6

  Sep 2016

  Thema: Iconen & symbolen Met dit septembernummer sluiten we aan bij het thema van Open Monumentenweekend en leest u onder andere over bijgeloof op het platteland en hoe zich dat vertaalt in bouwwerken als boerderijen. Kent u bijvoorbeeld de betekenis van de makelaar op de nok van een boerderij? Naast het gebruik van tekens kunnen monumenten zelf ook een iconische waarde hebben. Iconisch omdat ze symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode of een manier van werken. Of omdat ze nauw verbonden zijn met onze identiteit, zoals bijvoorbeeld te lezen is in het artikel over waterstaatswerken in het Hollandse landschap: de Deltawerken die ons land beroemd maken. Ook nieuwe krachtenbundelingen en samenwerkingen in de erfgoedsector, zoals het ErfgoedEvent, als opvolging van de bekende Nederlandse Restauratiebeurs, en de nieuwe stichting Nederland Monumentenland, vertellen hun verhaal. Of wat dacht u van een interview met Katja Lucas, vrijwilliger Dutch Design Week in Eindhoven.
 5. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 5

  Jun 2016

  Thema: Erfgoedwet Wetgeving is van wezenlijk belang voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Daarom staat 1 juli 2016 rood omcirkeld in de agenda van menig Monumenten-lezer. Op deze datum krijgt Nederland voor het eerst één integrale wet die betrekking heeft op monumenten, archeologie, musea en museale objecten: de nieuwe Erfgoedwet. Tot nu toe was het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld in zes verschillende wetten en regelingen, waarin roerend, onroerend en archeologisch erfgoed hun eigen specifieke procedures en beschermingsmaatregelen hebben. De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving, voegt een aantal nieuwe bepalingen toe, en schrapt overbodige regels. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf.
 6. Erfgoed Magazine
  Erfgoed Magazine
  € 4,99

  Nr. 4

  May 2016

  Thema: Interieur Deze editie van Monumenten is voor een belangrijk deel gewijd aan het interieur. De zorg voor het (historische) interieur en de daarbij horende roerende goederen is een relatief jonge tak in onze monumentenzorg. Vanouds her ligt de nadruk op de buitenkant van het monument, op het deel dat zich in de openbare ruimte bevindt en ‘van iedereen is’. Bij de bescherming van waardevolle interieurs treedt men meestal binnen in de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Nergens komt het verleden zo tastbaar dichtbij als tijdens een bezoek aan een historisch ingericht huis of gebouw. Historische interieurs zijn als het ware de dagboeken van onze monumentenzorg.

Producten 1 tot 8 van 24 in totaal

Pagina
Algemene Voorwaarden

Veiligheid & Privacy

© 2021 magzine.nu