Lidy van de Poel -verhalen over het leven als kinderarts, moeder en echtegenote